ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  ขนาด  2  ห้องเรียน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

 

 

 

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  ผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)  ได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมสภานักเรียน  กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน  กิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน  ระดับเหรียยญทอง    ระดับชั้นประถมศึกษา  

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม  เขต  2

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

ในวันที่  30  กันยายน  2559     จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี  2559

จำนวน  10  ท่าน

"วันสุดท้าย ในเครื่องแบบ แถบเครื่องราชย์            รับใช้ชาติ ราษฎร์หลวง ล่วงเกษียณ  
ความทรงจำ ความลำบาก ความพากเพียร        ยังวนเวียน ดุจเพิ่งผ่าน วันวานมา
พับเครื่องแบบ แถบเครื่องราชย์ ประดับหิ้ง        ผลงานทิ้ง ไว้เบื้องหลัง อย่ากังขา
เริ่มชีวิต สามัญชน คนธรรมดา                 ถอดหัวโขน อำลา พอกันที"
 
....ขอมอบให้กับพี่ๆทุกท่านที่เกษียณอายุราชการ...

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  ได้รับคัดเลือกจากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ

ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ระดับภูมิภาค รอบที่  2  เพื่อเข้าคัดเลือกระดับประเทศ  ปี  2559