โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)

ในวันที่  30  กันยายน  2559     จัดพิธีมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปี  2559

จำนวน  10  ท่าน

"วันสุดท้าย ในเครื่องแบบ แถบเครื่องราชย์            รับใช้ชาติ ราษฎร์หลวง ล่วงเกษียณ  
ความทรงจำ ความลำบาก ความพากเพียร        ยังวนเวียน ดุจเพิ่งผ่าน วันวานมา
พับเครื่องแบบ แถบเครื่องราชย์ ประดับหิ้ง        ผลงานทิ้ง ไว้เบื้องหลัง อย่ากังขา
เริ่มชีวิต สามัญชน คนธรรมดา                 ถอดหัวโขน อำลา พอกันที"
 
....ขอมอบให้กับพี่ๆทุกท่านที่เกษียณอายุราชการ...