ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  ผู้บริหาร  คณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)