ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล  ขนาด  2  ห้องเรียน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)