นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างทางเดิน ที่สร้างใหม่ สำหรับบริการนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ 1 มิถุนายน 2559

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<