คณะสงฆ์วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยมี คณะสงฆ์-สามเณร ,ส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,289 รูป/คน วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ - คณะสงฆ์วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา โดยมี คณะสงฆ์-สามเณร ,ส่วนราชการ ประชาชน และนักเรียน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,289 รูป/คน

 

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<