นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไขิง(สุนทรอุทิศ) รับคำสั่งแต่งตั้งร่วมเป็นคณะทำงานโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13 -17 มิ.ย. 2559

ายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ) รับคำสั่งแต่งตั้งร่วมเป็นคณะทำงานโครงการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 13 -17 มิ.ย. 2559

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<