พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในกิจกรรมไหว้ครู โดยมี นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ กิจกรรมภายในพิธีไหว้ครู ได้มีการสักการะบูชาครูของท่านผู้อำนวยการต่อพระเทพศาสนาภิบาล นักเรียนสักการะบูชาครู ท่านผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

16 มิถุนายน 2559 - พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในกิจกรรมไหว้ครู โดยมี นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ กิจกรรมภายในพิธีไหว้ครู ได้มีการสักการะบูชาครูของท่านผู้อำนวยการต่อพระเทพศาสนาภิบาล นักเรียนสักการะบูชาครู ท่านผู้อำนวยการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<