นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง นำคณะผู้บริหาร และคณะครูสายชั้นอนุบาลถึงสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาดูงานลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านมาบยางพร จังหวัดระยองเครดิตภาพ ครูสาวิตรีและครูวิชัย

 

 

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<