นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และมอบหมายคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง เครดิตภาพ ครูวิชัย แสงเพชร

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม และมอบหมายคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง เครดิตภาพ ครูวิชัย แสงเพชร

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<