นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง มอบหมายครูสุนันทา สาเพิ่มทรัพย์ หัวหน้าสายชั้น ป.6 และคณะครูสายชั้น ป.6 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง มอบหมายครูสุนันทา สาเพิ่มทรัพย์ หัวหน้าสายชั้น ป.6 และคณะครูสายชั้น ป.6 นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559

>>คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม<<