ติดต่อโรงเรียน - Contact Us

การติดต่อ

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1073180248
รหัส Smis 8 หลัก :   73020112
รหัส Obec 6 หลัก :   180248
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   วัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Watraikhing
รหัสไปรษณีย์ :   73210
โทรศัพท์ :   034-321224
ระดับที่เปิดสอน :  อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน- ปี ก่อตั้ง :   1 กรกฎาคม 2466
ที่อยู่ :   หมู่ที่   2   บ้านไร่ขิง
ตำบล :   ไร่ขิง
อำเภอ :   สามพราน
จังหวัด :   นครปฐม
โทรสาร :   034225424
อีเมล์ :   watraikhing04059.136@gmail.com
เว็บไซต์ :   http://www.wrks.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   ไร่ขิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:      18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:      10 กม.
(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 )