โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  ได้รับคัดเลือกจากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ

สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ระดับภูมิภาค  รอบที่  2

เพื่อเข้าคัดเลือกระดับประเทศปี  2559

 

โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  นำโดย  นายสกนธ์  วงศ์สุกฤต  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ณ วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  ในวันศุกร์ที่ 28 ต.ค. เวลา 10.30 น