โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  ได้รับคัดเลือกจากศูนย์สถานศึกษาพอเพียง  มูลนิธิยุวสถิรคุณ

สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  ระดับภูมิภาค  รอบที่  2

เพื่อเข้าคัดเลือกระดับประเทศปี  2559