โรงเรียนวัดไร่ขิง(สุนทรอุทิศ)  นำโดย  นายสกนธ์  วงศ์สุกฤต  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ร่วมพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ณ วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  ในวันศุกร์ที่ 28 ต.ค. เวลา 10.30 น