เปิดบ้านอนุบาล สานฝันตลาดนัด

โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)