งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 พิธีมอบแว่นตา

โดยนายกรัฐมนตรี